Amazon právě daroval Wikipedii 1 milion dolarů. Tady'je, proč na tom záleží

Nadace Wikimedia, nezisková organizace, která zastřešuje Wikipedii a další naše svobodné znalostní projekty, nedávno oznámila, že Amazon věnoval do jejího nadačního fondu dar ve výši 1 milionu dolarů. Tímto darem se Amazon stává jedním z největších firemních přispěvatelů Wikimedia.

„Tým Alexa sdílí podobnou vizi s Wikipedií a nadací Wikimedia Foundation: Usnadnit sdílení znalostí na celém světě,“ uvedl Amazon v nedávném prohlášení.

Podle nadace Wikimedia přispívají dary do nadačního fondu k větší odolnosti Wikipedie tím, že pomáhají chránit „trvalou nezávislost encyklopedie na vlivu a [zajišťují] stabilitu v dobách, kdy jsou vzorce individuálního dárcovství nejisté“.“

Když se do toho ponoříme trochu hlouběji, zjistíme, že z nedávného daru společnosti Amazon si můžeme vzít velké ponaučení.

Otázka důvěry

Dává smysl, že Amazon věnuje Wikimedii tak velký dar. Koneckonců Amazon Alexa, populární chytrý asistent společnosti, volně využívá Wikipedii k zodpovězení nespočtu otázek milionům uživatelů denně.

Chytří domácí asistenti, jako je Alexa, však vytvářejí jakési rozpojení mezi zdrojem informací a koncovým uživatelem.

„Pokud něco nadměrně využíváte a nevracíte to zpět, můžete tomu uškodit,“ řekla Lisa Gruwellová, šéfka příjmové kanceláře Wikimedia, v rozhovoru pro TechCrunch.

„V případě Alexy a Siri je náš obsah zprostředkován,“ pokračoval Gruwell. „Wikipedie funguje, protože do ní lidé mohou přispívat, lidé ji mohou upravovat. Také jednou za rok, když se zeptáme, mohou lidé přispět. Když nedostávají informace od nás – ale obsah Wikipedie prostřednictvím něčeho jako Siri nebo něčeho jako Alexa -, je přerušena možnost buď přispívat zpět jako editor, a je přerušena i možnost přispívat, přispívat.“

Ještě před šesti měsíci se Wikimedia vyjádřila, že by ráda viděla více společností, které využívají Wikipedii k tomu, aby se jí věnovaly.

„Obsah Wikipedie [je] volně licencován pro opakované použití kýmkoli a to je součástí našeho poslání: aby se každý člověk mohl podílet na svobodných znalostech,“ napsala v prohlášení výkonná ředitelka Wikimedia Katherine Maherová. „Chceme, aby lidé na celém světě používali, sdíleli, doplňovali a remixovali Wikipedii. Zároveň vyzýváme společnosti, které využívají obsah Wikimedie, aby v duchu udržitelnosti přispívaly zpět.“

Techcrunch uvedl, že Google byl v loňském fiskálním roce zdaleka největším firemním dárcem Wikimedia a že Google dále přispěl tím, že dorovnal dary zaměstnanců, stejně jako Apple, Facebook a Microsoft.

Amazon v tomto seznamu nápadně chyběl – ale zdá se, že tímto nedávným gestem je společnost připravena to napravit.

Příspěvek společnosti Amazon vnímám jako velmi emotivní. Nabídkou praktické pomoci Amazon nejen říká, že si váží služeb, které Wikipedie poskytuje, ale dává to najevo. Tím se vytváří smlouva o důvěře mezi Amazonem a Wikimedií, základ, na kterém lze dále stavět.

„Jsme vděční za podporu společnosti Amazon a doufáme, že to znamená začátek dlouhodobého partnerství na podporu budoucnosti Wikipedie,“ řekl Jimmy Wales, zakladatel Wikipedie.

Nezapomeňte, že žádný člověk (ani společnost) není ostrovem. Identifikujte vztahy, které vám pomáhají prosperovat, a najděte způsob, jak jim projevit uznání. Buďte ochotni platit za produkty a služby, které přinášejí hodnotu, a nenuťte dodavatele a partnery, aby vás (nebo ostatní) oškubávali.

Pokud tak učiníte, povede to k vzájemnému respektu, který je velkým přínosem pro budování kvalitních vztahů – a pro udržení vašeho podnikání.