Cíle SMART pro nové vedoucí pracovníky

Jako obchodní kouč již více než 25 let jsem to všechno viděl a slyšel. Jednou z nejčastějších věcí, se kterými se setkávám, jsou noví lídři, kteří mají nerealistickou představu o tom, jak stanovit cíle pro své podnikání. Většina z nich přeceňuje, čeho budou jejich týmy nebo oni sami jako vedoucí pracovníci schopni dosáhnout za čtvrt roku nebo za rok.

Dnes tedy chci hovořit o něčem, co se nazývá cíle SMART, a podělit se o způsoby, jak je můžete začlenit do své strategie čtvrtletního plánování. A i když jsem zde v minulosti hovořil o čtvrtletních akčních plánech, chci vysvětlit, jak souvisí s konceptem cílů SMART.

Ptáte se, co jsou cíle SMART??

S-konkrétní

Písmeno S znamená, že musíte být velmi konkrétní v tom, čeho chcete dosáhnout. Ve svém čtvrtletním akčním plánu byste vybrali tři hlavní cíle, kterých chcete v daném čtvrtletí dosáhnout. Řekněme, že v tomto čtvrtletí byste chtěli zvýšit počet potenciálních zákazníků, které dostanete do svého prodejního trychtýře. Cíle SMART posunují tuto myšlenku ještě o krok dál, protože ji zužují na velmi konkrétní zaměření.

Takže místo toho, abyste řekli: „Chci více potenciálních zákazníků v prodejním trychtýři,“ řeknete: „Chci o 20 procent více kvalifikovaných potenciálních zákazníků, kteří mají zájem o náš produkt X, do našeho prodejního trychtýře.“

Druhá možnost je mnohem jednodušší na vytvoření strategie.

M-Měřitelný

Druhé písmeno ve zkratce SMART znamená měřitelnost. Řekněme například, že váš obchodní tým by chtěl v tomto čtvrtletí uzavřít více prodejů, a vy si to chcete dát jako jeden z cílů do svého čtvrtletního akčního plánu. To je sice skvělý výchozí bod, ale jak váš tým pozná, že je úspěšný?

Místo toho změňte cíl tak, aby obsahoval číslo. V tomto čtvrtletí chcete například uzavřít o 15 % více prodejů. Nebo chcete najmout tři nové obchodní zástupce, kteří vám pomohou dosáhnout 15procentního nárůstu prodeje.

A-dostupné

Třetí písmeno ve slově SMART znamená dosažitelný. Podívejme se na předchozí příklad. Je pro vaši firmu dosažitelné 15procentní zvýšení počtu uzavřených obchodů?? Pokud jste v minulosti zaznamenali 2 až 3procentní mezičtvrtletní nárůst, 15procentní nárůst nemusí být proveditelný a pokus o něj by mohl ve vás a vašem týmu zanechat pocit, že jste selhali. Pokud si však zvolíte cíl ve výši 5 procent, pak můžete být úspěšnější. Volte tedy své cíle moudře.

R-relevantní

Dále tu máme relevanci. S tímto cílem se setkávám často, zejména u začínajících podnikatelů. Máte vznešené cíle dobýt svět, ale možná nepřemýšlíte o tom, jak zapadají do širšího obrazu. Zapadají cíle ve vašem čtvrtletním akčním plánu do dlouhodobých cílů vašeho podniku? Jak pomohou posunout ukazatel? Pokud nesplňují tato kritéria, možná nestojí za to, abyste je zahrnuli do svého čtvrtletního akčního plánu.

Na základě T-času

A nakonec se chcete podívat, zda vaše cíle dávají smysl z časového hlediska. Vzhledem k velikosti vašeho týmu a omezenému množství času a zdrojů má váš cíl smysl? Dokázal by váš jednočlenný tým IT udělat kompletní revizi webových stránek a databáze za jedno čtvrtletí?? Nebo má větší smysl rozdělit ji na lépe zvládnutelné cíle v průběhu několika příštích čtvrtletí??

Myšlenka cílů SMART ve spojení se čtvrtletním akčním plánem je vynikajícím způsobem, jak dosáhnout pokroku v rámci svého podnikání a udržet se na správné cestě.