Měli byste každý rok propustit 10 % zaměstnanců?

V době, kdy vedl GE, Jack Welch slavně tvrdil, že vedoucí pracovníci by měli každý rok propustit 10 procent nejhorších zaměstnanců, což je součástí řádného procesu neustálého zlepšování.

Někteří podnikatelé tuto myšlenku zcela přijmou. Líbí se jim disciplína, kterou ukládá. „Jedna věc je říkat, že chcete své zaměstnance neustále vylepšovat – druhá věc je to skutečně dělat,“ řekl mi jeden z nich. „Pravidlo 10 procent, a tak o něm přemýšlíme, jako o pravidle, nás nutí neustále zlepšovat personální obsazení. Ano, samozřejmě pracujeme s lidmi, kteří nedosahují dostatečných výsledků. Ale faktem zůstává, že se vždy zbavujeme spodních 10 procent každý rok.“

Ostatní podnikatelé uvedli, že tento přístup je prostě příliš drakonický. Nechtěli, aby se na ně pohlíželo, že vedou takovou organizaci. Tvrdili, že jsou odhodláni zlepšovat výkonnost zaměstnanců, a teprve když jsou přesvědčeni, že to není možné, někoho propustí.

Řekl jeden podnikatel, který stojí v čele velmi úspěšné – a ziskové – poradenské firmy: „Můj osobní pocit z organizací, kde je tvrdým a pevným pravidlem propouštět lidi? Neodvádějí příliš dobrou práci v tom, jak přijímají zaměstnance.“

Zde panuje shoda? Vždy byste se měli snažit zlepšovat kvalitu svých zaměstnanců. Nemusíte se řídit rigidním pravidlem, jako je například každoroční vyhazov nejhorších 10 %, ale chtělo by to jednou ročně provést revizi celého pracovního kolektivu (minimálně) s cílem neustále jej zlepšovat.

Mohlo by to znamenat, že pomohou stávajícím zaměstnancům se zlepšit a poskytnou více prostředků nejlepším pracovníkům.

Ale mohlo by to také znamenat, že přivedou další talentované lidi.

Vedoucí pracovníci malých firem jsou často pozoruhodně pomalí při řešení problémů s produktivitou zaměstnanců.

To není dobré pro zaměstnance, který podává špatné výkony. A rozhodně to není dobré pro vaši organizaci.

Ani vy nejste laskaví, když necháte problém vyhnít.

Pokud máte jednoho nebo více zaměstnanců, kteří netáhnou za jeden provaz – a je pravděpodobné, že ano, což už nějakou dobu víte -, musíte jednat.

Nyní.