Obavy, že nemáte dost přátel, podle vědy ničí vaše zdraví a štěstí

Přečtěte si o klíči ke štěstí a dozvíte se, že nejdůležitějším klíčem ke štěstí je přijít na to, jak si najít přátele a budovat dobré vztahy.

Dostatečně férové. Je to podloženo vědeckými poznatky. Nevýhodou však je, že pro některé lidi navazování přátelství prostě není tak snadné. A nyní se objevila nová studie, která naznačuje, že i jen myšlení nemáte-li dostatek přátelství, může to vyvolat sestupnou spirálu a negativně ovlivnit váš život a štěstí.

Vyplývá to z následujícího: Lidé si přečtou vědecké poznatky o štěstí nebo je slyší shrnuté a uvěří, že potřebují blízké přátele, aby byli šťastní a úspěšní. Ale pak si udělají „inventuru přátel“.“

Začnou si myslet, že ostatní lidé mají více blízkých přátel než oni, a pokud „mají pocit, že rozdíl je příliš velký, je to skoro, jako by to vzdali a měli pocit, že to ani nemá cenu zkoušet,“ řekla hlavní autorka nedávné studie Ashley Whillansová, odborná asistentka na Harvard Business School. (Studie byla zveřejněna minulý měsíc v časopise Bulletin psychologie osobnosti a sociální psychologie.)

Jakmile to vzdají, dostanou se do začarovaného kruhu uzavřenosti a pochybností o sobě samých a vnímání se stává realitou. Obávají se, že nemají dostatek přátel, a pokud si dělají dostatečné starosti – ve skutečnosti mají méně přátel a v důsledku toho trpí.

Harvardská grantová studie

Abychom pochopili souvislosti, musíme se vrátit ke zjištěním týkajícím se samotného přátelství.

Jistě, dává smysl, že dobré vztahy pomáhají lidem být šťastnější, ale existují i dobré údaje, které to potvrzují. Harvardský psychiatr, který je současným správcem Harvardské grantové studie, jež sledovala životy absolventů Harvardské univerzity od roku 1938 – a v případě těch, kteří ještě žijí, je stále sleduje -, to vyjádřil takto:

“ Poučení se netýká bohatství nebo slávy nebo toho, že byste pracovali stále tvrději a usilovněji. Nejjasnější poselství, které z této 75 let staré studie vyplývá, je následující: Dobré vztahy nás udržují šťastnější a zdravější. Obdoba.“

Hlouběji do problematiky se ponořil harvardský psycholog dr. Robert Waldinger, uvedl, že z harvardské studie vyplývá, že lidé, kteří nemají blízké přátelské vztahy, mají horší zdravotní stav, méně funkční mozek ve středním věku a umírají dříve než lidé, kteří jsou méně osamělí.

Opět – dobré poznatky, které mohou vést k chytrým radám, pokud tím lidé nezačnou být přirozeně posedlí.

Navázání přátelství – nebo ne

Novější studie – ta z Bulletin psychologie osobnosti a sociální psychologie–Začali jsme také s vysokoškolskými studenty.

Vědci pro účely studie vyzpovídali téměř 1 100 prváků na Univerzitě Britské Kolumbie v Kanadě a ptali se jich, kolik přátel si od září našli, a také je požádali, aby odhadli, zda mají více přátel oni, nebo jejich vrstevníci.

Pouze 31 % dotázaných uvedlo, že se domnívají, že mají více přátel než jejich vrstevníci. (Bystří čtenáři si všimnou, že je statisticky nemožné, aby toto vnímání bylo přesné.) Mezitím jen necelá polovina dotázaných, 48 procent, uvedla, že si je jistá, že ostatní mají více přátelských vztahů než oni sami.

Výzkumníci tedy následně sledovali 389 studentů, kteří uvedli, že si myslí, že jejich vrstevníci mají více přátel než oni, a zjistili, že v konečném důsledku mají „nižší úroveň pohody“, jak se uvádí ve shrnutí tiskové zprávy, která studii doprovázela.

Studie dále zdůraznila vliv přesvědčení lidí, že nemají tolik přátel jako jejich vrstevníci, a zjistila, že „studenti, kteří si mysleli, že jejich vrstevníci mají mírně více přátel, než měli na začátku roku, uváděli, že mají více přátel ve srovnání se studenty, kteří si mysleli, že jejich vrstevníci mají mnoho více přátel.“ (Zdůraznění přidáno.)

„Víme, že velikost vašich sociálních sítí má významný vliv na štěstí a pohodu, ale náš výzkum ukazuje, že i pouhé přesvědčení, které máte o sociálních sítích vašich vrstevníků, má vliv na vaše štěstí,“ řekl Whillans.

Kvalita nad kvantitou

Obrovskou ironií, která se tím vším táhne, je, že to není počet přátelství, která máme, co dělá rozdíl ve zdraví a štěstí. Místo toho je to kvalita našich vztahů, na které skutečně záleží.

Potvrzuje to mnoho studií, včetně studie Harvard Grant Study, která celou věc odstartovala. Studenti, kteří uváděli, že si myslí, že mají mnohem méně přátel než jejich vrstevníci, tak mohli mít ve skutečnosti dobré předpoklady pro větší zdraví a štěstí, i kdyby v tom měli pravdu – pokud by jejich menší počet přátel skutečně představoval hluboké a vřelé vztahy.

„Ukazuje se, že život uprostřed konfliktů je pro naše zdraví opravdu špatný,“ řekl Waldinger. „Například vysoce konfliktní manželství bez větší náklonnosti se ukazují jako velmi špatná pro naše zdraví, možná horší než rozvody. A život uprostřed dobrých, vřelých vztahů je ochranný,“ tvrdí Waldingerová.

Nedělejte si proto starosti s tím, kolik přátel můžete napočítat; místo toho pečujte o přátelství, která máte. Budete se mít lépe, budete šťastnější a zdravější.