Podle výzkumu jste opravdu produktivní jen tolik hodin z osmihodinové pracovní doby

Osmihodinový pracovní den se může zdát příliš dlouhý. Zvlášť když jich musíte dělat pět za sebou. Takže nemůže uškodit, když si tu zaskočíte na Facebook, tu zkontrolujete trochu Twitter, že ano? Produktivitu vám ubírají i další činnosti, jako je kontrola e-mailů a hluční nepříjemní spolupracovníci.

Možná vás tedy zajímá, kolik času skutečně trávíte skutečnou prací.

Nedávná studie britského portálu VoucherCloud se snažila zjistit, zda. Společnost provedla průzkum mezi 1 989 kancelářskými pracovníky ve Velké Británii, kteří byli starší 18 let a měli kancelářskou práci na plný úvazek. Účastníkům byly položeny následující otázky: Ptali se: „Považujete se za produktivní po celý pracovní den?“?“

Asi vás nepřekvapí, že 79 procent z nich odpovědělo, že ne. Kdo jim to může mít za zlé? Je nemožné být produktivní každou minutu každého dne.

Skutečným překvapením je, jak dlouho – nebo spíše jak málo – byli účastníci podle svých slov produktivní během standardní osmihodinové pracovní doby: Průměrně jen dvě hodiny a 53 minut. To znamená, že více než pět hodin z každého dne strávíte nepracovními úkoly.

Rozptýlení, rozptýlení všude

Nejoblíbenějším rozptýlením byla kontrola sociálních médií. Téměř polovina (47 %) respondentů se přiznala, že to v práci dělá. Uváděli, že každý den stráví v průměru 44 minut návštěvou svých oblíbených sociálních médií.

Na druhém místě se umístilo 45 % respondentů, kteří uvedli, že v práci tráví čas také kontrolou zpravodajských webů. V průměru si během pracovní doby přečtou na internetu něco málo přes hodinu zpráv.

Mezi kontrolou sociálních médií a čtením zpravodajských webů jsou to téměř dvě hodiny denně v háji. Na produktivní práci tak zbývá pouhých šest hodin. O pozornost pracovníků se však uchází spousta dalších rozptýlení.

Respondenti uvedli, že tráví čas následujícími činnostmi, které jim v průměru zabírají různé části dne:

  • Povídání si se spolupracovníky o nepracovních aktivitách (40 minut denně)

  • Přestávky na kouření (23 minut denně)

  • Jídlo a příprava svačin (15 minut denně)

  • Hledání nové práce (26 minut)

Potřeba smysluplné práce?

Nejvýmluvnějším poznatkem z tohoto průzkumu je, kolik času tito zaměstnanci věnovali hledání nové práce. V průměru se této činnosti věnovali téměř půl hodiny denně.

Kdyby tito zaměstnanci měli poutavější nebo smysluplnější práci, ztráceli by každý den tolik času nepracovními aktivitami?? Jiná studie zjistila, že zaměstnanci by byli ochotni přijmout snížení platu o 32 %, kdyby jejich práce měla větší smysl. Smysluplnější práce by pravděpodobně vedla i ke zvýšení produktivity – a méně by se věnovali Facebooku nebo čtení nových stránek.

Zaznamenání necelých tří hodin produktivní práce denně může také signalizovat toxické pracoviště. V takovém případě by bylo lepší, kdyby tito zaměstnanci přestali pracovat. Další studie zjistila, že chronický stres způsobený prací v toxickém zaměstnání může být pro vaše zdraví větší zátěží než nezaměstnanost.