Podmínky a pravidla

Před přístupem na webové stránky si prosím pečlivě přečtěte tuto smlouvu. Používáním Stránek souhlasíte s následujícími podmínkami, zásadami ochrany osobních údajů Stránek a všemi dalšími zásadami, pravidly a předpisy, které mohou být na Stránkách čas od času zobrazeny a aktualizovány.

Pokud si nepřejete být vázáni těmito Podmínkami používání, nesmíte na Stránky přistupovat ani je používat a musíte Stránky okamžitě opustit.

Definice

„Obsahem“ se rozumí veškerý text, informace, grafika, loga, videa a další materiál na Webových stránkách, s výjimkou Uživatelského materiálu.

„Duševním vlastnictvím“ se rozumí autorská práva, ochranné známky, značky služeb, morální práva, autorská práva a další práva duševního vlastnictví.

„Podmínky používání“ znamenají podmínky, kterými se řídí přístup k Webovým stránkám a jejich používání.

„Uživatelem“ nebo „vámi“ se rozumí jakákoli osoba, která přistupuje na Stránky nebo je používá.

„Uživatelský materiál“ znamená veškerý text, informace, videa a další materiály, které uživatel jakýmkoli způsobem vložil na Stránky.

„Stránkami“ se rozumí webové stránky digitalion.co.uk umístěné na adrese https://digitalion.fr.

Dodání reklamy

Přístupem na Stránky nám tímto udělujete svolení k zobrazování propagačních informací, reklam a nabídek produktů nebo služeb třetích stran („Reklamy“). Reklamy mohou mimo jiné obsahovat obsah, nabídky produktů nebo služeb, data, odkazy, články, grafické nebo video zprávy, text, software, hudbu, zvuky, grafiku nebo jiné materiály či služby. O tom, kdy, jak často, kde a v jakém rozsahu budeme reklamu měnit, rozhodujeme podle vlastního uvážení. Kromě toho souhlasíte se shromažďováním a používáním určitých globálních informací v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů.

Obsah vytvářený uživateli

Společnost Bitberry Software ApS vám může umožnit zveřejňovat na webových stránkách recenze softwaru („uživatelské příspěvky“). Za všechny uživatelské příspěvky a důsledky jejich zveřejnění nesete výhradní odpovědnost. Souhlasíte s tím, že žádný vámi zveřejněný uživatelský materiál nesmí obsahovat materiál, který je : (i) jsou neslušné, zavádějící, pomlouvačné, hanlivé, obscénní, pornografické, nenávistné, nevhodné nebo jinak nevhodné; (ii) porušují autorská práva, ochranné známky nebo jiná práva duševního vlastnictví jakékoli jiné osoby; nebo (iii) jsou hanlivé nebo porušují soukromí, publicitu nebo jiná práva jakékoli třetí strany. Společnost Bitberry Software ApS není odpovědná za žádné uživatelské příspěvky, které zveřejníte, a nemá povinnost vaše příspěvky sledovat.

Vaše povinnosti

Na Stránkách nesmíte používat jméno nebo informace jiné osoby. Souhlasíte s tím, že budete Stránky a Obsah používat pouze k zákonným účelům. Souhlasíte s tím, že nebudete podnikat žádné kroky, které by mohly ohrozit bezpečnost Stránek, znepřístupnit Stránky ostatním nebo jinak poškodit Stránky nebo jejich obsah. Souhlasíte s tím, že nebudete Stránky používat způsobem, který by mohl porušovat naše práva nebo práva našich přidružených společností.

Prohlašujete a zaručujete, že (a) jste vlastníkem nebo oprávněným uživatelem počítače, na kterém je obsah používán, (b) budete obsah a stránky používat pouze k zákonným účelům a budete vždy dodržovat všechny platné federální, státní a místní zákony a předpisy a (c) je vám nejméně třináct let. Obsah nesmí používat osoby mladší třinácti let. Souhlasíte s tím, že nebudete používat žádné automatizované ani manuální postupy k zásahům do obsahu, jeho úpravám, výkupnému, stahování nebo pokusům o zásahy do něj nebo jeho úpravy.

Odmítnutí odpovědnosti

Tyto webové stránky a jejich obsah jsou poskytovány „TAK, JAK JSOU“, a proto jakýkoli materiál zobrazený na těchto webových stránkách nebo stažený z těchto stránek získáváte a používáte na vlastní nebezpečí. Je vaší odpovědností používat vhodný antivirový/ochranný software. Rovněž neodpovídáme za funkce obsažené na webových stránkách a nezaručujeme, že webové stránky budou fungovat bez přerušení nebo chyb.