Podnikatelský hněv a úspěch

Biblická kniha Přísloví 16,32 říká toto: „Kdo se pomalu hněvá, je lepší než mocný, a kdo ovládá svého ducha, než ten, kdo dobývá město.“

Tento týden jsem opět přemýšlel o podnikání a hněvu. (Všimněte si mého Inc. sloupek z 25. dubna, „Hněv, odpuštění a podnikání“.“) V průběhu let pro mě bylo důležité naučit se zacházet s hněvem. Nikdy to není příjemné.

Snažím se uvědomovat si výzvy užitečného zvládání hněvu. Samozřejmě ne vždy s úspěchem. Podnikatel se potýká s množstvím povinností a tlaků, které mohou ztěžovat zvládání silných emocí, jako je například hněv. Na obchodních školách se tato dovednost možná neučí, ale zdá se mi, že pro malého podnikatele nebo podnikatelku je zásadní. Užitečný hněv je praktický, kreativní a soustředěný. Neužitečný hněv je spalující, ničivý a přemáhající. Snižuje bezmocnost a koktavou nedůslednost.

Uvažujme o neužitečném hněvu. Italský spisovatel Pietro Aretino v roce 1537 napsal: „Rozhněvaní lidé jsou slepí a hloupí, neboť rozum v takové chvíli prchá a v jeho nepřítomnosti hněv drancuje veškeré bohatství intelektu, zatímco soudnost zůstává vězněm vlastní pýchy.“ Vskutku.

V jedné epizodě seriálu „Seinfeld“ s názvem „The Comeback“ se George Constanza ocitne na konci znělky kolegy, když na firemní schůzce hltá krevety. („Hej, Georgi. Oceán právě volá….Dochází jim krevety.“). Rozzuřený a ponížený Jiří je posedlý hledáním vhodné repliky. Přes protesty svých přátel Jerryho a Elaine se rozhodne pro tento neobratný návrat ke svým trýznitelům. „The Jerk Store“ s názvem….Docházejí ti.“ Nejhorší druh hněvu z vás dělá hlupáky.

Jistě, svět byznysu je často kotlem osobní nevraživosti. Stačí se podívat do Silicon Valley. Seznam tamních žlučovitých výměn názorů je legendární. Určitě si vzpomínám na několik hloupých okamžiků na počátku svého podnikatelského života, kdy mě zbytečné vylévání si zlostí stálo mou společnost Corporate Rain International peníze a obchodní.

Na druhou stranu je cílený hněv konstruktivní, pokud je vaším skutečným záměrem vyčistit vzduch a udržet upřímný, přiměřený vztah. Pokud se provádí správně, konstruktivní konfrontace zajišťuje budoucí harmonii a lepší výkonnost a produktivitu. Pro mě konstruktivní konfrontace funguje nejlépe, když dokážu svůj hněv vyjádřit zdvořile, vyjádřit své pocity klidným, rozumným a kontrolovaným způsobem – když se dokážu vcítit i do objektu svého hněvu, když se dokážu zaměřit na chování a jednání kreténa – myslím spolupracovníka – a ne na osobu. Trocha humoru také neuškodí. Snadněji se řekne, než udělá.

Aristoteles ve 4. století př. n. l.C., řekl toto: „Je snadné propadnout vášni – to dokáže každý – ale rozzlobit se na správného člověka ve správné míře a ve správný čas a se správným předmětem a správným způsobem – to není snadné a ne každý to dokáže.“ (Založil/a:).“ Děkujeme, Aristoteles.