Pokud máte těchto 8 vlastností, jste efektivním lídrem firmy

Být efektivním obchodním lídrem vyžaduje roky praxe.

Hlavním důvodem, proč to trvá tak dlouho, je to, že efektivní vedení znamená umět vybalancovat řadu dovedností, z nichž všechny vyžadují svou vlastní křivku učení se. „Dovednosti“ vlastně ani nejsou tím nejlepším slovem. Ve skutečnosti jsou více ctnosti než cokoli jiného.

Ačkoli k vybudování a vedení efektivního podniku lze v různých obdobích použít různé styly vedení, těchto osm charakterových vlastností by mělo být univerzálních pro každého vedoucího:

1. Sebeuvědomění

Jednou z nejdůležitějších vlastností vedoucího pracovníka v podnikání je sebeuvědomění a schopnost porozumět svým vlastním silným a slabým stránkám.

Velmi často se setkávám s vedoucími pracovníky a začínajícími podnikateli, kteří dělají chybu v tom, že se snaží své slabé stránky zakrýt – namísto toho, aby je otevřeně řešili a mohli tak najít účinné řešení. Nebo hůře, vůbec si neuvědomují, jaké jsou jejich slabiny, a místo toho hrají výhradně na své silné stránky.

Postupem času se tak stávají zranitelnými, v důsledku čehož jejich podnikání často trpí.

2. Rozhodnost

Každý efektivní lídr se musí naučit přijímat správná rozhodnutí, a to rychle.

Mnoho lídrů zapomíná na to, že žádné rozhodnutí není ještě rozhodnutím samo o sobě. Říká se tomu „paralýza analýzou“.“ Ze strachu, že udělají špatné rozhodnutí, nakonec odloží přijetí opatření – což téměř vždy způsobí větší problém, a tak dále a tak dále.

Efektivní lídři se tuto lekci často naučí tvrdým způsobem. A když už to udělají, vědí, že má smysl postupovat rychle a sebevědomě, i když si nejsou zcela jisti svým směrem – protože vědí, že jakýkoli směr je lepší než žádný směr.

3. Spravedlnost

Chovat se k ostatním stejně, bez ohledu na okolnosti, je nezbytnou vlastností každého efektivního vedoucího, tečka.

Bez spravedlnosti máte subjektivitu – a subjektivitu je velmi obtížné škálovat. Jako vedoucí pracovník si nemůžete dovolit ten luxus, abyste se detailně zabývali každou situací, konfliktem nebo osobním problémem. Důležitější je mít zavedené zásady a postupy, které vám zajistí, že dosáhnete pozitivních požadovaných výsledků rychleji. To znamená řešit vnitropodnikové záležitosti podle jasně stanovených zásad, které jsou spravedlivé vůči všem.

4. Nadšení

Pokud chcete, aby vás lidé následovali, musíte je vést s nadšením.

To je něco, co se snažím lidem, se kterými pracuji, vštípit – zejména svým obchodním týmům. A nejlepší způsob, jak toho dosáhnout, je jít příkladem. Žádný zaměstnanec nebude chtít pracovat pro někoho, kdo neztělesňuje stejné vlastnosti, které se mu říká, že má mít, a sám se v nich zdokonaluje. A žádný vedoucí tým nebude chtít lít krev, pot a slzy do podniku, který vede někdo méně nadšený.

Vaším úkolem jako vedoucího je – ne říkat, ale ukázat–lidem kolem sebe, jak vypadá každodenní nadšení a opravdové odhodlání ke skvělým výkonům.

5. Integrita

Získat si respekt svého týmu, aniž byste mu museli připomínat svou senioritu, je definicí integrity.

Příliš mnoho vedoucích pracovníků se opírá o své tituly jako o berličku. Své chování omlouvají slovy: „Jsem zakladatel. Jsem generální ředitel. Já jsem manažer“, místo abyste si získali respekt lidí tím, že budete jednat a chovat se přiměřeně. O tomto konceptu podrobně hovořím ve své knize, All In.

Integrita je víc než jen dělat správné věci. Jde o to, abyste se postavili za něco většího, než jste vy sami, a vytvořili ve svém podniku precedens. Koneckonců firemní kultura je odrazem jejích vedoucích pracovníků.

Což znamená, že vše začíná u vás.

6. Znalosti

Mluvící hlava je bezcenná.

Každý vedoucí pracovník podniku musí být stejně tak praktikem jako facilitátorem. Příliš mnoho generálních ředitelů se zabydlí ve své kanceláři v rohu a přestanou být přítomni každodennímu chodu vlastního podniku, což vede k tomu, že přestanou být v kontaktu se zaměstnanci, kolegy a někdy i s celým odvětvím.

Pokud chcete zůstat lídrem – na svém trhu i ve své vlastní firmě – je nezbytné, abyste drželi prst na tepu dění a měli přehled o relevantních faktech, číslech a osvědčených postupech.

7. Kreativita a představivost

Schopnost přicházet s novými a inovativními nápady, které pohánějí vaši firmu kupředu, je to, co umožňuje vedoucím pracovníkům zůstat na trhu po dlouhou dobu.

Vybudovat ziskovou společnost není to nejtěžší. Těžké je udržet firmu v zisku po dobu deseti, dvou, tří desetiletí. A co je ještě těžší, je vzít ziskovou společnost a zdvojnásobit její příjmy znovu a znovu a znovu.

Příliš mnoho podnikatelů, zakladatelů a generálních ředitelů si myslí, že tento proces růstu je přímo odrazem tvrdé práce. „Věnujte tomu hodiny, a na druhé straně dostanete výsledky, které jste chtěli.“

Ale to prostě není pravda.

K tomu, aby se vaše firma posunula kupředu, je zapotřebí značná míra kreativity. Často totiž nejde o přímou linii – což znamená, že není potřeba „více tvrdé práce“, ale zcela jiný přístup.

8. Vytrvalost

A konečně, každý vedoucí pracovník ví, že důležitější než cokoli jiného na světě je schopnost vytrvat – i když se nedaří.

Součástí práce vedoucího pracovníka je naučit se vyrovnat s nejednoznačností. Nebudete mít všechny odpovědi. Ne vždy budete vědět, kam se posunout dál. Budete mít svá vítězství a budete mít své prohry. Ale přes to všechno nesmíte ztratit smysl pro sebedůvěru. Musíte vždy věřit v sebe a ve svou schopnost dotáhnout věci do konce.