Průměrnost je nová černá a co s tím dělat

Když něco popíšete jako průměrné, Myslíte tím, že je průměrné kvality, ale měla by být lepší. Jako člověk, který si jako manažerský konzultant dává na stůl chleba už více než 25 let, vám mohu říct, že talenty ve většině firem jsou průměrné.

Konzervativně řečeno, pracoval jsem s více než stovkou organizací – většinou s firmami z žebříčku Fortune 200. Pracoval jsem však i s regionálními firmami a firmami střední velikosti. Bez ohledu na to, že kvalita talentů na většině míst sleduje zvonovou křivku, přičemž odlehlé hodnoty tvoří 10 procent, která obývají oba konce křivky – vynikající talenty na jedné straně, podprůměrné pracovníky na druhé straně a 80 procent zaměstnanců uprostřed křivky.

Proč je laťka nastavena tak nízko?

Existuje několik důvodů, proč se vedoucí pracovníci firem smířili s průměrností, mj:

 • K tomu, aby se věci zlepšily, je potřeba hodně energie.
 • Chcete být oblíbení.
 • Nechcete rozvrátit loď.
 • Pověst vaší značky přitahuje méně ambiciózní lidi.
 • Pocit nároku v naší společnosti snížil vaše očekávání.
 • I vy jste poměrně průměrní.
 • Jste ve své komfortní zóně.
 • Vaše firma vydělává peníze navzdory sobě samé.

Co pro to můžete udělat?

Pokud patříte mezi vedoucí pracovníky, kteří chtějí zvýšit výkonnost svého týmu nad průměr, zde je 5 tipů, které vám pomohou začít:

 • Vytvořte příběh vize, se kterým se lidé mohou ztotožnit. Lidé chtějí být součástí něčeho většího, než jsou oni sami – udělejte z vaší firmy to, čeho chtějí být součástí, tím, že vytvoříte živý a přesvědčivý příběh, ve kterém se vaši zaměstnanci mohou vidět.
 • Vypracujte plán zlepšování. Převeďte kroky potřebné k dosažení vize do projektů a programů, které mohou zlepšit výkonnost zaměstnanců a přinést obchodní výsledky. Na těchto projektech a programech se budou podílet a realizovat je vaši lidé, což jim dává příležitost podílet se na zlepšování vaší firmy – zapojit je do něčeho, co je větší než oni sami.
 • Definujte měření, která odpovídají očekávaným výsledkům. Mnoho systémů řízení měří špatné věci, častěji odměňují úsilí a dlouhověkost než výsledky. Ujistěte se, že vaše systémy řízení měří obchodní výsledky! Když jsou cíle dobře pochopené a dosažitelné, motivovaní budou pracovat usilovněji, aby jich dosáhli.
 • Výsledky odměňování. Jak říká staré přísloví, co si zaplatíš, to dostaneš. Pokud jsou měření správně nastavena, je placení za výsledky dobrým způsobem, jak motivovat zaměstnance k žádoucímu úsilí.
 • Oslavujte malá vítězství. Kromě peněžní odměny přispívá k posílení žádoucího chování i prostý akt oslavy úspěchu. Proto nezapomeňte oslavit tyto malé úspěchy ve zlepšování výkonnosti, jakmile se dostaví. Ukazuje, že si dáváte pozor a oceňujete úsilí navíc.
 • Na závěr dodejme, že posunout laťku výkonnosti zaměstnanců z průměrné na vynikající vyžaduje z vaší strany touhu a úsilí. Takového kulturního posunu však lze dosáhnout. Začíná to vizí a plánováním a pokračuje to správným sladěním, měřením a odměňováním. Doufám, že máte pocit, že kýžené výsledky stojí za práci, kterou je třeba vynaložit, abyste posunuli většinu zvonové křivky na dobrou stranu.