Profesoři ze Stanfordu zjistili, že šéfové často plýtvají časem zaměstnanců'. Tady'je proč

V honbě za produktivitou se někteří šéfové stávají svými vlastními nejhoršími nepřáteli.

Manažeři nevědomky plýtvají časem svých zaměstnanců tím, že se dopouštějí řady drobných, ale nákladných chyb, uvádí se v článku Wall Street Journal. Některé problémy pramení z prostého nedorozumění. Tato zjištění jsou součástí studie o „organizačním tření“, kterou vypracovali profesoři Stanfordovy univerzity Robert Sutton a Huggy Rao.

Zde jsou tři způsoby, jak šéfové plýtvají časem svých zaměstnanců.

1. Zadávání časově náročných úkolů.

V jednom příkladu, který Sutton a Rao uvádějí, si šéf oblíbil vyhlašování nových iniciativ několikrát do roka, aniž by věděl, kolik školení a časově náročného papírování každá z nich obnáší. Nové iniciativy navíc někdy vedly k tomu, že zaměstnanci zcela opustili předchozí projekty. I když byste měli ve své firmě přijímat nové metody a postupy, před zahájením nového projektu si ujasněte, kolik času bude vyžadovat.

2. Dělají poznámky mimo mísu.

Jedna z historek, kterou výzkumníci slyšeli, se týkala generálního ředitele, který si všiml, že na schůzce u snídaně nejsou borůvkové muffiny. Poznámka mimochodem vedla k tomu, že zaměstnanci vždy kupovali borůvkové muffiny na budoucí schůzky k snídani, aniž by si generální ředitel uvědomil, že je za toto rozhodnutí zodpovědný. Dbejte na to, aby náhodné poznámky nebyly nesprávně interpretovány jako přímé příkazy.

3. Odmítání delegování.

Jedna z praktik plýtvání časem známá jako „lízání sušenek“ se týká manažerů, kteří nenechají ostatní převzít určité úkoly. Vědci uvádějí příklad generální ředitelky, která osobně vedla pohovory s každým uchazečem o zaměstnání ve své firmě (což v prvních letech existence Amazonu dělal Jeff Bezos). Když generální ředitelka trvala na pokračování této praxe i poté, co se její společnost rozrostla na více než 500 zaměstnanců, způsobila takové zpoždění v plánování, že někteří kandidáti na pohovor nakonec přijali práci v jiných společnostech.

Manažeři samozřejmě nejsou jediní, kdo se dopouští plýtvání časem ostatních. Ať už máte jakoukoli hodnost, ujistěte se, že ostatním lidem neztěžujete práci víc, než je třeba.