Studie potvrdila, že nedostatek spánku z vás dělá horšího lídra

Od politických vůdců, jako je Bill Clinton (přinejmenším v dobách své největší slávy) a Margaret Thatcherová, až po podnikatelské legendy, jako jsou Herb Kelleher a Jack Dorsey, není nouze o příběhy lídrů, kteří tvrdí, že si vystačí téměř beze spánku. Měli byste následovat jejich příkladu a inspirovat své následovníky hrdinskými výkony obchodní výdrže?

Pravděpodobně ne, naznačuje nová studie. Nejenže se člověk cítí hrozně, když se tahá s minimem spánku, ale také je zřejmě méně inspirativní vůdce.

Nevyspání zabíjí vaše charisma

Aby otestoval, jak nedostatek spánku ovlivňuje klíčové vůdčí schopnosti, jako je přesvědčivost a šarm, požádal tým výzkumníků pod vedením profesora managementu z Washingtonské univerzity Christophera Barnese 88 studentů obchodních škol, aby si připravili nástupní projev, který měl posluchače inspirovat. Polovina z této skupiny pak přednesla svůj projev po neklidné noci (každou hodinu měli vyplnit dotazník) a polovina v době, kdy byli dostatečně odpočatí.

Jak hodnotila jejich výkony skupina odborných hodnotitelů (a také samotní studenti)?? Výsledky jasně ukazují, že nevyspání je zabijákem charismatu.

„Porotci nevěděli, kdo jsou studenti, ani zda jsou ve stavu spánkové deprivace, či nikoliv, ale přesto unavené řečníky shodně hodnotili jako méně charismatické,“ uvádí blog British Psychological Society Research Digest.

Proč vás únava připravuje o schopnost okouzlit a inspirovat?? Spánková deprivace zřejmě ztěžuje ovládání vašich emočních projevů, a tím i efektivní navazování kontaktů s druhými lidmi. Když se nad tím zamyslíte, není to asi nijak překvapivé, ale přesto ve světě, který oslavuje dlouhou pracovní dobu, stojí za to tato zjištění hlásat široko daleko.

„To je důležité, protože mnoho vedoucích pracovníků má po většinu času nedostatek spánku,“ napsal Barnes o zjištěních. „Vedoucí pracovníci navíc často vytvářejí lidem, které vedou, podmínky, jež je připravují o spánek, například vyžadují, aby pozdě v noci kontrolovali své chytré telefony. Mnoho vedoucích pracovníků tak sabotuje svou vlastní schopnost efektivně vést své týmy. Pointa je následující: Pokud chcete inspirovat, musíte se vy i lidé, které vedete, co nejlépe vyspat.“

Velmi málo výjimek

Ale počkejte, můžete odpovědět, já jsem výjimka z pravidla. Zázračně si vystačím s několika hodinami spánku za noc. Pokud si to myslíte, věda říká, že si nejspíš děláte legraci. Pouze mizivé procento lidí – jedno až tři procenta – dokáže skutečně dobře fungovat při menší než doporučené míře spánku. Je velmi pravděpodobné, že nejste jedním z nich.