Studie společnosti Google odhalila, že nejlepší manažeři využívají emoční inteligenci a sdílejí tento 1 rys

Výzkum společnosti Google o tom, co je to skvělý vedoucí pracovník, odhalil, že zaměstnanci oceňují manažery, kteří se o ně starají jak po profesní, tak po osobní stránce.

Zatímco péče o své lidi z profesionálního hlediska může přijít o něco instinktivněji (poskytování příležitostí k rozvoji, koučování, mentoring atd.), ukázat, že se skutečně zajímáte o jejich osobní pohodu, může být cizí území.

Přestože proces bude u každého zaměstnance jedinečný, existuje univerzální dovednost, kterou lze využít k navázání kontaktu s ostatními na osobnější úrovni. Tato schopnost přichází díky rozvoji vaší emoční inteligence neboli (EQ).

Jen Shirkani, celostátně uznávaná odbornice na EQ, popisuje EQ jako schopnost člověka rozpoznat své emoce (své myšlenky a pocity), číst situace a lidi a vhodně reagovat. Efektivní postup je vede na cestu k sebeovládání a zvýšení individuálního výkonu.

Jako manažer však už váš úspěch není založen na vašem osobním výkonu. Záleží na výsledcích a produktivitě vašeho týmu. Jakmile se tedy naučíte efektivně řídit své vlastní emoce, budete muset své dovednosti EQ rozšiřovat, abyste lépe porozuměli svému týmu a vcítili se do něj.

Christina Boedker (lektorka na Australian School of Business) provedla studii o korelaci mezi vedením a výkonností organizace. Po shromáždění údajů od více než 5600 lidí ze 77 organizací dospěl Boedker k závěru, že schopnost lídra být empatický a soucitný má největší vliv na ziskovost a produktivitu organizace. Soucitné vedení popisuje jako „porozumění motivacím, nadějím a potížím lidí a vytvoření správného podpůrného mechanismu, který lidem umožní být co nejlepšími.“

Tento výzkum je opravdu zajímavý, ale jaký je rozdíl mezi empatií a soucitem?? Zdálo se mi, že jsou to synonyma. Podle definice společnosti Google existuje zásadní rozdíl. Empatie je schopnost zvážit perspektivu druhých lidí a soucítit s nimi, zatímco soucit je, když máte navíc touhu na základě tohoto pochopení jednat a zmírnit jejich nepohodlí.

Abyste si mohli vypěstovat soucit, přinášíme vám šest tipů od společnosti Google Re: Práce, zdroj, který sdílí pohled společnosti Google na práci s lidmi.

1. Ptejte se, jak můžete pomoci, a nepředpokládejte, že víte, co se po vás chce.

Vynucený soucit je totéž co vměšování. I když si možná myslíte, že jste vstřícní a empatičtí, nepřizpůsobíte-li své rady jedinečným potřebám svého týmu, budou vám k ničemu.

Ujistěte se, že kladete skvělé zjišťovací otázky, objektivně nasloucháte a nevynášíte žádné předpojaté soudy, dokud si nevyslechnete celý příběh a nepochopíte jejich pohled na věc.

2. Hledejte společné rysy se členy svého týmu.

Je těžké projevit opravdový soucit s druhými, když nejsme schopni se s nimi ztotožnit. I když je situace jedinečná, určitě jsme sdíleli jejich emoce prostřednictvím té či oné zkušenosti. Bod, ve kterém dokážeme ignorovat tituly a spojit se prostřednictvím sdílených pocitů, je bod, ve kterém se bourají zdi a lidé se otevírají vašim radám.

3. Podporujte ve svém týmu spolupráci namísto soupeření.

Soucitní vedoucí pracovníci chápou význam týmové spolupráce jako prostředku k vytváření vazeb a zvyšování morálky zaměstnanců. Vítají dynamiku svého týmu a dbají na to, aby každý měl příležitost přispět.

4. Pěstujte si skutečnou zvědavost o jednotlivce ve svém týmu.

Lidé poznají, když to předstíráte. Pokud si zvyknete chápat životy svých zaměstnanců v práci i mimo ni v době, kdy to není povinné, dáte tím hodně najevo, že vám na nich skutečně záleží.

S těmito informacemi v záloze bude také mnohem snazší upravit svůj přístup a naladit se na jedinečné frekvence zaměstnanců, což maximalizuje vaši efektivitu, když budete potřebovat poskytnout nějaký koučink.

5. Jděte příkladem; chovat se k druhým se soucitem je nakažlivé.

Stačí jediný projev laskavosti, aby se v organizaci spustila řetězová reakce. Jako vedoucí pracovníci máte navíc možnost toto chování ovlivnit a můžete sami změnit postoje svých týmů každým svým rozhodnutím.

Buďte si vědomi tohoto zakolísání a ujistěte se, že svou moc využíváte k dobrým účelům.

6. Dbejte na dodržování hranic a vyhněte se tomu, abyste byli emocionální houbou.

Je důležité, aby zaměstnanci měli pocit, že za vámi mohou přijít s čímkoli, ale nemůžete je nechat, aby za vámi přišli se vším. Mezi soucitem a napomáháním je tenká hranice. Dbejte na to, abyste stanovili hranice a nechtěně nevytvářeli spoluzávislé zaměstnance, kteří nezvládají své vlastní situace.

Ačkoli se to může zdát neintuitivní, dát zaměstnancům trochu volnosti a projevit trochu soucitu může vedoucím pracovníkům pomoci dosáhnout lepších výsledků. V globálním indexu empatie z roku 2015 vykázalo deset nejlepších podniků o 50 procent vyšší čistý příjem na zaměstnance než deset nejhorších podniků.