Studie ukázala, že téměř polovina zaměstnanců se cítí nepříjemně, když žádá o prostředky na vzdělávání. Proč je to problém a jak ho napravit

Zaměstnanci, kteří se neustále učí při práci, často patří k těm nejproduktivnějším a nejzaměstnanějším. Zpráva společnosti LinkedIn z roku 2018 totiž zjistila, že 94 % dotázaných zaměstnanců by ve firmě zůstalo, pokud by investovala do jejich dalšího vzdělávání a rozvoje.

Navzdory zájmu zaměstnanců o další vzdělávání ne všechny organizace poskytují potřebné zdroje pro efektivní školení a rozvoj. A nová studie edX, vzdělávací platformy založené MIT a Harvardem, zjistila, že téměř polovině dotázaných zaměstnanců není příjemné žádat svého zaměstnavatele o dodatečný rozpočet na vzdělávání.

Zaměstnanci, kteří nemají přístup ke vzdělávacím zdrojům, budou pravděpodobně ve své kariéře stagnovat – a možná dokonce opustí svého zaměstnavatele kvůli zajímavějším pracovním příležitostem.

Má váš tým zavedenou strategii na podporu vzdělávání a rozvoje zaměstnanců?? Vyzdvihl jsem několik klíčových tipů pro váš tým, které zajistí, že zaměstnanci budou mít k dispozici zdroje, které potřebují k dalšímu růstu.

1. Vyhraďte rozpočet na další vzdělávání.

První rada je jednoduchá. Jak zjistila studie společnosti edX, zaměstnanci se zdráhají žádat zaměstnavatele o finanční prostředky na podporu svého vzdělávání, takže váš tým by měl být transparentní ohledně veškerého rozpočtu na vzdělávání, který máte k dispozici.

Jednou z možností, jak stanovit rozpočet na vzdělávání, je přidělit každému zaměstnanci určitou částku, kterou může v průběhu roku využívat podle toho, jak se mu naskytnou příležitosti ke vzdělávání. Když zaměstnanci požádají o absolvování certifikačního kurzu, účast na oborové akci nebo využití jiné vzdělávací příležitosti, povzbuďte je, aby předložili argumenty, proč jim tato příležitost pomůže v kariérním růstu a v důsledku pozitivně ovlivní společnost.

V mé organizaci, která má asi 200 zaměstnanců, je jednou z našich základních hodnot „Dychtivost po zlepšování“, takže vždy povzbuzujeme zaměstnance, aby podnikali aktivní kroky k tomu, aby se naučili více. Nedávno získal člen našeho oddělení IT certifikaci Jamf (certifikace pro správu zařízení Apple) a jedna z našich projektových manažerek získala certifikaci Project Management Professional (PMP).

Investováním do rozvoje zaměstnanců se tito cítí oceňováni a nadšeni, že jsou součástí týmu, a mohou tak nadále dosahovat skvělých výsledků pro firmu – a podobný přístup může prospět i vašemu týmu.

2. Proměňte manažery v kouče.

V mnoha organizacích je vzdělávání a rozvoj řízen personálním oddělením. V konečném důsledku má však manažer každého zaměstnance největší přehled o jeho silných stránkách a klíčových oblastech, které je třeba zlepšit. Manažeři by měli sloužit jako průvodce při řízení vzdělávání zaměstnanců.

Mimo opakované kontroly by se manažeři ve vašem týmu měli s každým přímým podřízeným setkávat buď čtvrtletně, nebo v jiné frekvenci, která jim vyhovuje, aby zhodnotili celkové dovednosti a perspektivní možnosti vzdělávání.

V mém týmu jsme mimo tradiční roční hodnocení výkonnosti nedávno zavedli čtvrtletní plány rozvoje pro každého zaměstnance. U plánů je uveden seznam klíčových kompetencí a každý manažer vyplní komentář k aktuálnímu výkonu každého přímého podřízeného a akční plán na zlepšení. To dává každému zaměstnanci možnost otevřeně si promluvit se svým nadřízeným o možných krocích v oblasti vzdělávání – včetně možnosti využít externí zdroje. Je to něco, co by vaše společnost mohla snadno udělat také.

3. Sbírejte zpětnou vazbu od zaměstnanců.

Klíčovým krokem každého úspěšného programu vzdělávání a rozvoje je získání zpětné vazby od zaměstnanců. To zaručuje, že zaměstnancům nabízíte zdroje, které chtějí a potřebují k růstu.

Zvažte zaslání průzkumu zaměstnancům nebo vytvoření fokusních skupin, aby se mohli podělit o svou zpětnou vazbu ohledně vašich současných vzdělávacích příležitostí, co vám možná chybí a jak můžete zlepšit. Po shromáždění zpětné vazby načrtněte realizovatelné další kroky ke zlepšení a sdílejte je se zaměstnanci, abyste zachovali transparentnost.

Každý zaměstnanec, od stážistů a začínajících pracovníků až po výkonný tým, by měl mít k dispozici vzdělávací zdroje pro svůj další růst. Závazek ke vzdělávání zaměstnanců zajistí, že zaměstnanci nebudou váhat požádat o pomoc, což v konečném důsledku povede ke zvýšení produktivity, ziskovosti a angažovanosti zaměstnanců ve vaší firmě.