Super Donald je super demagog

Donald J. Trump je demagog. Pro definici tohoto slova se podívejme na Wikipedii.

Slovo demagog, ve významu vůdce prostého lidu se poprvé objevil ve starověkém Řecku, původně bez negativní konotace, ale nakonec začal znamenat problematický druh vůdce, který se občas objevoval v aténské demokracii.

Přestože demokracie dávala moc obyčejným lidem, volby měly stále tendenci zvýhodňovat aristokratickou třídu, která dávala přednost rozvážnosti a slušnosti.

Demagogové byli novým druhem vůdců, kteří vzešli z nižších vrstev.

Demagogové neúnavně prosazovali akci, obvykle násilnou – okamžitě a bez rozmyslu.

Demagogové přímo apelovali na emoce chudých a neinformovaných, usilovali o moc, lhali, aby vyvolali hysterii, využívali krizí, aby zintenzivnili lidovou podporu svých výzev k okamžité akci a zvýšení pravomocí, a obviňovali umírněné oponenty ze slabosti nebo neloajality k národu.

Zatímco všichni politici v demokracii musí občas přinášet drobné oběti pravdy, jemnosti nebo dlouhodobých zájmů, aby si udrželi podporu lidu, demagogové tyto věci dělají neúnavně a bez sebekontroly.

Demagogové se vyskytovali v demokraciích od Athén až po současnost.

Demokracie jsou zřízeny proto, aby zajistily svobodu pro všechny a lidovou kontrolu nad vládní mocí; demagogové prostřednictvím svého lidového apelu využívají svobodu zajištěnou demokracií k tomu, aby pro sebe získali takovou úroveň moci, která převáží nad právním státem, a tím podkopávají demokracii.

Řecký historik Polybius se domníval, že demokracie jsou nevyhnutelně rozvráceny demagogy. Řekl, že každá demokracie se nakonec rozpadne ve „vládu násilí a silné ruky“, což vede k „bouřlivým shromážděním, masakrům, vyháněním.“

V celé své historii se slovo demagog byl používán ke znevažování jakéhokoli vůdce, který byl považován za manipulativního, zhoubného nebo bigotního.

Narcistické vedení, které jako niagra vytéká z úst a mysli vůdčího republikána dneška, je v politice a byznysu tak běžné, že by mělo mít své místo v DSM, tedy ve slovníku Americké psychiatrické asociace Diagnostická a statistická Příručka duševních poruch (DSM).

Poslechněte si řeckého historika Polybia. Sláva aténské demokracie, na níž je naše země postavena, byla svržena lidmi, jako je Trump, lidmi, kteří nabízeli „vládu násilí a silné ruky“, což vedlo k nepokojům, masakrům a vyhánění nevinných, cizinců a těch, kteří jsou nějak různé.

Trump je zábavný, brilantní marketér a fascinující řečník, ale hlavně je to klasický demagog. Neměl by být naším prezidentem ani kandidátem Velké staré strany.